my family

my family

Thursday, August 22, 2013

Mencari Cinta Agung

    Menjadikan tuhan sebagai cinta agung adalah jaminan kebahagiaan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat.Roh semulajadi manusia ingin menyayangi dan disayangi